Verkostoitumistapahtumat

ffmatch™ on yritysten välinen äärimmäisen tehokas verkostoitumistapahtuma, joka rakentuu lyhyistä osallistujien välisistä ennakkoon sovituista tapaamisista. Palvelukonseptin merkittävin lisäarvo on se, että yritykset tulevat ennalta sovittuihin tapaamisiin ennakkoon valmistautuneena . ffmatch™ palvelukonsepti on luotu edistämään yritysten ja organisaatioiden välistä yhteistyötä sekä kasvattamaan osallistujayrityksen verkostoja. ffmatch™ verkostoitumistapahtuma on erittäin tehokas tapa tavata lyhyessä ajassa monia potentiaalisia kumppaniehdokkaita, joiden avulla yritys voi edistää liiketoimintaansa.

ffmatch™ verkostoitumistapahtumassa Konffa toimii tilaisuuden operatiivisena järjestäjänä hyödyntäen Konffan kehittämää ainutlaatuista sähköistä matchmaking-työkalua. Tilaaja säästää tapahtuman tilaajan resursseja huomattavasti, sillä Konffa vastaa verkostoitumistapahtuman järjestelyistä ”avaimet käteen”-periaatteella.

ffmatch™ Peruspalvelut

Peruspalveluihin sisältyy kaikki ne toiminnot, joita onnistuneessa verkostoitumistapahtumassa tarvitaan:

 • konsultointi ja suunnittelu
 • projektin johto ja hallinta
 • tapahtumakohtainen verkkosivusto, online ilmoittautumispalvelu ja matchmaking järjestelmä
 • tapahtumamateriaalien suunnittelu (kutsut, osallistujalistat, nimikortit, pöytäkartat)
 • ilmoittautumispisteen ylläpito ja verkostoitumistapahtuman vetäminen
 • alihankintayhteydet (mm. tilat, tarjoilut)
 • osallistujaneuvonta ja -yhteydet
 • osallistujaraportit tilaajalle

ffmatch™ Lisäpalvelut

Peruspalveluun voidaan tarvittaessa liittää seuraavia lisäpalveluita:

 • oheistapahtumat, seminaarit
 • tapahtumamarkkinointi ja markkinointimateriaalit
 • rahaliikenteen hoitaminen ja budjettiseuranta
 • majoitusvaraukset
 • sähköinen palautekysely ja raportointi

ffmatch™ tapahtumaan osallistuvien yritysten hyödyt:

 • suoria asiakaskontakteja ja uusia yhteistyösopimuksia
 • piristysruiske oman yrityksen kehittämistyöhön sekä ideoita kasvumahdollisuuksista
 • henkilökohtainen mahdollisuus esitellä omaa yritystä monille mahdollisille kumppaneille
 • katsaus toimialan kilpailutilanteeseen sekä toimialan ajankohtaisimmat uutiset
 • ajan ja rahan säästöä toteuttamalla yrityksen myynnin ja verkostoitumisen yhdessä paikassa yhdellä kertaa
 • asiantuntijapalvelua ja sparrausta esim. rahoittajatahoilta

Tilaajana saat ffmatch™ tapahtumasta:

 • tavoitteet täyttävän kokonaisuuden, jossa saat käyttöösi ammattijärjestäjän palvelut ja ainutlaatuisen sähköisen matchmaking ohjelmiston
 • tavoitteellista verkostoitumista kohderyhmässä
 • täydelliset raportoinnit taustaorganisaatioille
 • tehokkaan ja laadukkaan verkostoitumistapahtuman

ffmatch™ palvelee kaikkia tahoja, joiden tehtävänä on edistää yritysten välistä liiketoimintaa ja erilaisia bisnesverkostoja, toimialasta riippumatta.

ffmatch™ soveltuu oivallisesti lisäelementtinä messujen, seminaarien, konferenssien, myynninedistämistapahtumien, kansainvälisten tilaisuuksien tai asiantuntijatapaamisten yhteyteen!

Lataa esite ja tutustu tarkemmin Konffan  ffmatch™ palvelukonseptiin ja ota yhteyttä!