Konffa mukaan Congress Network Finlandiin

31.01.2020

Konffa liittyi jäseneksi CNF:iin vuoden alusta ja tulee kattavasti osallistumaan järjestön tapahtumiin Suomessa ja ulkomailla. Suomalainen aktiivinen kongressitoiminta on merkittävä mainetekijä Suomelle, joka kasvattaa koko ajan asemaansa vahvana kongressimaana. Kongressit tukevat paitsi alan yritysten ja muiden toimijoiden liiketoimintaa tuovat myös kulloisellekin tapahtumalokaation muulle elinkeinolle merkittäviä tuloja. Verkostoituminen kansallisesti, mutta myös osallistuminen kansainväliseen toimintaan ja mahdollisuuksiin, joita CNF tarjoaa jäsenilleen, on hyvä ammennusallas uusille toimintatavoille, moderneille menetelmille ja uusille ideoille, joita voimme jäsenyyden kautta tarjota asiakkaille.

 

Congress Network Finland ry (CNF) on suomalaisten kokous-, kongressi ja tapahtuma-alan ammattilaisten yhdistys ja verkosto, joka edistää jäsentensä verkostoitumista sekä ammatillista kehittymistä, kehittää alan tutkimustoimintaa,  jakaa tietoa sekä toimii kokous-, kongressi- ja tapahtuma-alan yhtenä edunvalvojana yhdessä muiden toimijoiden kanssa. CNF haluaa edistää kongressialaa Suomessa ja tuo tätä tavoitetta varten yhteen Suomen kongressialan tekijät. Jäseniä mm. tapahtumatalot, majoitusliikkeet, kongressitoimistot ja kongressien tekniikkaa tarjoavat yritykset sekä alueelliset kongressi- ja tapahtumamarkkinointiorganisaatiot.