Kysely työhyvinvointitapahtumista

21.04.2016

Linkki kyselyyn on TÄSSÄ

Tämä kysely on tarkoitettu henkilöille, jotka työssään ovat tekemisissä työhyvinvointiin, työkykyyn ja henkilöstön virkistäytymiseen liittyvissä asioissa päättäjinä tai koordinaattoreina. Kyselyyn voi vastata 30.4.2016 saakka.

Olemme tapahtumia tuottaessamme huomanneet, että yhteisöillä on hyvin erilaisia tarpeita ja odotuksia henkilöstötapahtumilleen. Tällä kyselyllä kartoitetaan Oulun seudun organisaatioiden toiveita työhyvinvointiin, työyhteisön kehittämiseen ja yleiseen vapaamuotoiseen virkistyspäivätoimintaan liittyen. Saatujen vastausten perusteella finalisoimme valmiita, helposti hankittavia ja nopeasti toteutettavia paketteja alueen organisaatioille virkistyspäiviä, tyhy-päiviä ja tiimitapaamisia varten.