Jyväskylän kongressipalkinnot jaettiin

17.11.2015

Tämän vuoden Jyväskylän kongressipalkinto myönnettiin syyskuussa 2015 järjestetylle liikuntabiologian alan symposiumille (The 16th International Symposium: Combined Endurance and Strenght Training for Physical Fitness and Sports Performance: From Science to Practice). Palkintosumman 1400 euroa vastaanotti Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan liikuntabiologian laitoksen professori Keijo Häkkinen yhdessä järjestelytoimikunnan kanssa. Symposium järjestettiin liikuntatieteellisessä tiedekunnassa jo 16. kertaa. Symposium tuo ansiokkaasti fyysistä urheilusuoritusta tutkivaa tiedettä käytäntöön ja tänä vuonna siihen osallistui 350 delegaattia 30 eri maasta.

Kolme kunniamainintaa

Tänä vuonna jaettiin kolme kunniamainintaa pitkäjänteisestä toiminnasta kongressien järjestäjänä. Kunniamaininnat myönnettiin Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan suunnittelija Taru-Maija Heilala-Rasimoville, liikuntatieteellisen tiedekunnan amanuenssi Katja Pylkkäselle sekä informaatioteknologian tiedekunnan tietotekniikan laitoksen suunnittelija Kati Valpeelle.

Kongressit taloudellisesti merkittäviä

Kongressit ovat merkittäviä Jyväskylän elinkeinolle.   Jyväskylään on laskettu jäävän 237 euroa vuorokautta kohden/henkilö, neljän päivän kongressi tuottaa siten lähes tuhat euroa per henkilö. Vuoden 2015 Jyväskylän kongressitulo tulee olemaan yli 4 miljoonaa euroa, joka on samassa linjassa edellisen vuoden kongressituloon.

Jyväskylä Convention Bureau

Palkinnon myönsi kongressimarkkinoinnin taustaryhmä, joka koostuu kokouspalveluja tuottavien yritysten, oppilaitosten ja kaupungin edustajista. Konffa Oy osallistuu kongressimarkkinointiin ja on Jyväskylä Convention Bureaun ohjausryhmän jäsen. Jyväskylän kongressimarkkinointi perustuu 24 julkisen yhteisön ja yrityksen muodostamaan verkostoon. Verkostoa koordinoi Jyväskylä Convention Bureau, joka auttaa kansainvälisten kokousten ja kongressien järjestäjiä hakemaan oman alansa tapahtumia Jyväskylään sekä auttaa kongressien järjestäjiä kongressien toteuttamisessa kongressialan toimijoiden kautta. www.jcb.fi