Hyvälle tyypille harjoittelumahdollisuus

08.09.2016

Työelämäyhteistyö oppilaitosten ja yrityskentän välillä on äärimmäisen tärkeää, jotta elinkeinoelämä saa oikeanlaisia osaajia käyttöönsä opintojen päättyessä. Konffa tarjoaa ajoittain harjoittelumahdollisuuksia lähinnä liiketalouden, matkailun ja tapahtuma-alan opiskelijoille, sillä kapealla sektorilla toimiessa on huomattu, että teoreettinen opiskelu ei riitä vaan työelämäkokemus täydentää opinnot konkreettiselle tasolle. Harjoittelun pitää olla kattavaa ja monipuolista, oikeaa työtä - onhan tapahtuma-ala yksi vahvimmin henkisesti kuormittavista aloista. Työnantajan on tärkeää sitoutua harjoitteluun oikealla tavalla; perehdyttämällä ja ymmärtämällä opiskelijan osaamisen ja kyvyt sekä sisäistää se, että harjoitteleminen on osa kouluttautumista ja oman ammatinvalintapäätöksen vahvistamista.

Nyt meillä on muutamaksi kuukaudeksi tilaa aikuiselle, kielitaitoiselle ja oma-aloitteiselle reippaalle ammattiopinnoissaan loppusuoraa lähentyvälle harjoittelijalle Oulussa. Liiketalous, matkailu ja tapahtumatuotanto ovat avainsanoja. Sujuva englanninkieli, ohjelmistotaidot, aito into asiakaspalvelutyöhön ja idearikkaus sekä reippaus ovat selvää plussaa, mutta kannattaa muistaa että me haemme myös hyvää meidän tiimiimme tyyppiä ja loistavaa asennetta. Virallinen ilmoitus löytyy valtakunnallisesta Jobstepistä (jobstep.net) ja lisätietoja antaa Konffassa Hanna Hentilä, jonka yhteystiedot löytyvät tämän verkkosivun yläpalkista: Yhteystiedot. Haku päättyy 25.9.2016.