Tapahtumamarkkinointi

Tapahtuma on äärimmäisen voimakas markkinoinnin keino, siksi tapahtumamarkkinointiin kannattaa panostaa. Tapahtumamarkkinointi on järkevää ottaa osaksi yrityksen markkinointistrategiaa ja valita tapahtumamarkkinoinnin toteuttajaksi hyvä ja osaava kumppani pitkällä tähtäimellä.

Tapahtuman pitää olla houkutteleva, jotta halutut vierailijat ja puhujat tulevat sinne. Toki järjestäjän maineella ja imagollakin on osansa - hyvin järjestetty ja yrityskuvaa tukeva tilaisuus parantaa mainetta entisestään. Lähtökohtana on, että tapahtuma antaa asiakkaasta laadukkaan kuvan sekä tukee imagoa ja myös liiketoiminnallisia tavoitteita. Lue lisää yritystapahtumista.

Miksi kannattaa hyödyntää Konffan tapahtumamarkkinointia?

Hyvä tapahtumamarkkinointi varmistaa tapahtuman menestymisen ja onnistumisen. Isoissa yritystapahtumissa ja laajoissa konferensseissa Konffa tekee tarvittaessa markkinointisuunnitelman ja toteuttaa sen tehokkaasti sovitulla tavalla. Kohderyhmä, tavoitteet ja budjetti määrittelevät tapahtumamarkkinoinnin laajuuden.  

Vankka markkinointiin ja viestintään liittyvä kokemusperäinen osaaminen ja omat mainostoimistopalvelut  tuovat  Konffan valinneelle taholle merkittävän lisäarvon, myös kustannusmielessä.   Muuntautumiskyky ja  monenlaiset luovat toteutusvaihtoehdot sekä ideoinnin että materiaalivalintojen osalta, ovat Konffan vahvuuksia. Konffa tuottaa asiakkaan ja tapahtuman  näköistä, yksilöllistä materiaalia ja siksi tavoitteisiin perehdytään todenteolla.

Tapahtumamarkkinointi kattaa muun muassa seuraavat palvelut:

  • markkinointisuunnitelmat
  • markkinoinnin toimenpidesuunnitelmat
  • markkinointibudjetti
  • graafinen suunnittelu, tapahtuman visuaalinen ilme ja merkki
  • www-sivut ja niiden ylläpito
  • kutsuprosessi
  • uutiskirjeet ja muut sähköiset tiedotteet
  • mainonta ja painetut markkinointivälineet
  • AV-tuotanto